Privacy

PRIVACYVERKLARING
Rock Valley Stables

Rock Valley Stables vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen je gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan u uit welke gegevens wij verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kunt u in deze verklaring lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Wanneer wij uw gegevens buiten de EU verwerken zullen wij passende (beveiligings)maatregelen treffen. Voor vragen over uw privacy mag u contact met ons opnemen.

Artikel 1 | Wie zijn wij?
Rock Valley Stables is een Eenmanszaak, gevestigd te (1432 BJ) Aalsmeer aan de Oosteinderweg 473-A. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81262299. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2 | Welke gegevens gebruiken wij?
Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die wij van jou verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.
Wij verwerken jouw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mail, telefoonnummer, financiële gegevens en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan je te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Deze gegevens worden tot een jaar na het einde van onze overeenkomst bewaard.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij je naam, bedrijfsnaam, factuuradres, KvK-nummer, btw-nummer, klantnummer, telefoonnummer, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij je betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen wij deze gegevens verwijderen.

Mocht je onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij jouw naam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten 1 jaar na afhandeling verwijderen.
Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen je apparaten niet beschadigen.

Wanneer je contact met ons op wil nemen via de website, vragen we om jouw naam, e-mail en telefoonnummer. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor ons. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.
Wanneer je bij ons hebt gesolliciteerd en wij een werkrelatie met je aangaan, verwerken wij tot slot je NAW-gegevens, telefoonnummer, geboortedatum, geboorteplaats, e-mailadres, BSN, IBAN, opleiding en diploma’s en eventueel pasfoto. Wij hebben deze gegevens nodig inzake het sluiten van onze arbeidsovereenkomst. Zonder deze gegevens kunnen wij de overeenkomst niet uitvoeren omdat wij je salaris of honorarium bijvoorbeeld niet kunnen uitbetalen. Tevens maken wij vanuit een wettelijke verplichting een kopie van je ID-kaart of paspoort en vragen wij om een loonbelastingverklaring. Wij bewaren deze gegevens tot 7 jaar nadat je uit dienst bent in onze administratie. Je kopie identiteitsbewijs verwijderen wij na 1 jaar.

Artikel 3 | Hoe verkrijgen wij deze gegevens?
Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant, werknemer of websitebezoeker verkregen, omdat je deze gegevens aan ons hebt verstrekt.

Artikel 4 | Welke rechten heb je met betrekking tot deze gegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door ons hebt laten verwerken.
Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Rock Valley Stables om je gegevens in te zien.
Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun je bezwaar maken.
Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb je het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij je kunnen leveren.
Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek doen via e-mail. Wij zullen jouw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan je verzoek kunnen voldoen, zullen wij je laten weten waarom wij het verzoek afwijzen.

Artikel 5 | Wie ontvangen uw gegevens?
Rock Valley Stables zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6 | Slotbepalingen
Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij jouw gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen. Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

CONTACT
Oosteinderweg 473-A
1432 BJ Aalsmeer
info@rockvalleystables.nl
06-38 93 35 50